fredag den 27. marts 2009

Susanne Staun, Som Arvesynden (1999)

[I ´borrowed´ this picture from Susanne Staun´s homepage.
Not sure whether the legs belong to Ms Staun or to Fanny Fiske]

Stauns imponerende krimidebut er svær at sætte i bås. På den ene side er plottet med de dræbte og mishandlede børn grusomt og bestemt ikke for sarte læsere. De første linjer af prologen illustrerer alvoren i bogen: "Han var en lille, vissen mand med gråt hår og grå moustache. ... Han sad på sengen, hans ansigt askegråt, hænderne foldede i bøn. Han løftede hovedet mod den grå væg. ´Hvor er de da, dine guder, dem du har gjort dig? Lad dem stå op! Kan de frelse dig i ulykkestiden?´ Han tørrede en tåre bort og rejste sig. Han så over mod døren og vidste, at det var tid igen at finde smerten."

Efter prologen forstår læseren ikke for alvor, hvad det er, der er blevet sat i gang, men når den lille grå mand er involveret, er man ikke i tvivl om at det bliver både barsk og smertefuldt. Og de retsmedicinske og psykologiske aspekter er bestemt også alt for grundigt og detaljeret beskrevet til at være morsomme.

På den anden side er der jo Fanny Fiske, den dygtigste profileringsekspert i Europas Forenede Stater, en kvinde af ukendt alder (langt højere end hun bryder sig om at indrømme), som elsker mad og mænd – gerne friske forsyninger flere gange om ugen, og jo yngre jo bedre. For at få dem til at blive ved med at bide på krogen, er hun nødt til at holde sig i supergod form og udsætte sig for den ene plasticoperation efter den anden. Og det virker, - endnu da. Lige så dygtig og professionel som Fiske er på jobbet, lige så morsom og underholdende er den private side af hendes liv med parodien på årtiers midaldrende, mandlige detektiver som kan vælge og vrage mellem underskønne kvinder.

Fanny forklarer med indlevelse, hvorfor terapi og samtaler med Europas værste seriemordere ikke virker, og hvorfor genindførelse af dødsstraffen er den eneste effektive behandling. Vi får et eksempel med en kage, som dufter dejligt og ser helt vidunderlig ud, men så tager man den første mundfuld, og kommer i tanke om, at ud over de sædvanlige ingredienser er der for resten også kommet en dosis motorolie i. Uanset hvilke anstrengelser psykiatere gør sig med en vaskeægte psykopat, vil de aldrig være i stand til at fjerne motorolien fra kagen.

Forfatteren og hovedpersonen er begge danske, men da Fanny ikke er specielt begejstret for Jantelovens flade, kedelige Danmark, har Staun valgt at lade hende arbejde for politiet i de velkendte, britiske byer Cornwell og Grafton, i en ikke nærmere bestemt fremtid under før-nævnte Europas Forenede Nationer, hvor fr Fiske for længst har fået sin vilje: dødsstraf for hendes ´drenge´.


Susanne Staun, Original Sin (1999)
Regrettably this impressive Danish crime debut (and the three volumes after it) has not been translated into English. Please do not see this commentary as an attempt to gloat, though, but as a wish to inform English-speaking readers about the Scandinavian crime scene.

The book is quite difficult to typecast. On the one hand the plot with children who are killed and abused is horrible and certainly not for squeamish readers. The forensic and psychological aspects are also described in too great detail to be amusing.

On the other hand there is Fanny Fiske, the most competent profiler in Europe, a woman of obscure age (far higher than she cares to admit) who loves food and men – preferably fresh supplies several times a week, and the younger the better. To make them swallow the bait she has to keep in shape and expose herself to one cosmetic operation after the other. And it works, - for the time being. Just as capable and professional as she is in her capacity as a profiler, just as hilarious and entertaining is the private side of her life with the parody of numerous middle-aged, male detectives who have been able to pick and choose among gorgeous young women since time immemorial.

Fanny explains quite well why therapy does not work with the worst serial killers of Europe, and why a revival of the death penalty is the only efficient treatment. You see a cake which smells and looks wonderful, you take a bite, and suddenly you remember that apart from the usual ingredients such as eggs and flour, you added a splash of motor oil. No matter how great pains psychiatrists take with a real psycho, they will never be able to separate the motor oil from the cake.

The author and the main character are Danes, but as Ms Fiske is not exactly thrilled about the Danish ´Jantelov´ (the who-do-you-think-you-are attitude), the setting is the fictive towns of Cornwell and Grafton [sic] in Britain, part of the United States of Europe. Oh, - and of course the death penalty has been reinstated.

2 kommentarer:

Julia Phillips Smith sagde ...

I love her name - Fanny Fiske. 'Loves food and men – preferably fresh supplies several times a week, and the younger the better.' - LOL!

Dorte H, I'm passing along the Sisterhood Award you gave me earlier this month. Thanks again!

Dorte H sagde ...

Julia, I really thinks this series deserves a larger audience. Maybe I should translate it? :D
I am glad to see you ´alive and kicking´. I hope this means your migraine has gone for the time being.