fredag den 20. marts 2009

Jo Nesbo, The Redeemer (2009)

In 1991 a 14-year-old girl participates in a Salvation Army summer camp outside Oslo. She experiences her first falling in love, but also a nightly rape, and the reader does not know whom of the male participants is behind this crime.

The action continues in Oslo in 2003. Inspector Harry Hole with the messy life and the big heart finds a body in a container, but is soon too involved in the environment around the Salvation Army as a member is shot down in the middle of a Christmas concert. The young camp participants have grown up in the meantime and keep up the charitable work among drug and alcohol abusers in the city, but they are not always able to live up to the high ideals of the movement. Furthermore we meet a faceless contract killer who has made up his mind to retire after just one more job ... oh, and then there is the black metzner.

Harry Hole is in agony and has an untouched hip flask in his pocket as some kind of lifebelt while his beloved Rakel has found herself a competent doctor with a good grasp of life. His superior, Bjarne Møller, who has held his hand over his best investigator for years, has chosen to move to Bergen so now Harry´s only allies are detective Halvorsen and Beate Lonn, the woman with the unrivalled ability to recognize a face.

The Danish translation is good on the whole, but I came across one blunder which is quite entertaining. A crowd look at "the soldier from FRELSENS HÆR [the Salvation Army] who has got a hole in the rim of the uniform cap right under the A!"

Nesbo´s description of the Norwegian Salvation Army puzzles me, though. The movement comes across as withdrawn and sectarian, with strictly moral people who judge lapsed members severely. This sounds like the typical description of Jehovah´s Witnesses, but it is far from consistent with my impression of the Salvation Army in Danmark.

Finally I can only say that Nesbo has an impressive overview of his complex plot, lives up to his reputation for creating credible characters, and hardly any loose ends over nearly 500 pages. This is a first class crime novel.

Jo Nesbø, Frelseren (2006)
I 1991 er en 14-årig pige med på Frelsens Hærs sommerlejr på en gård udenfor Oslo, hvor hun oplever den første spirende forelskelse, men også en natlig voldtægt, og læseren ved ikke hvem af de mandlige lejrdeltagere, som står bag.

Bogen fortsætter i Oslo i 2003. Vicekommissær Harry Hole med det rodede liv og det store hjerte finder et lig i en container, sandsynligvis et selvmord, men bliver hurtigt mere optaget af miljøet omkring Frelsens hær, da et medlem bliver skudt midt under en julekoncert. De unge lejrdeltagere er i mellemtiden blevet voksne og fortsætter det velgørende arbejde blandt alkohol- og stofmisbrugere i byen, men de er ikke altid i stand til at leve op til bevægelsens høje idealer. Desuden møder vi en lejemorder uden ansigt, som lige skal have overstået et enkelt job, før han kan trække sig tilbage. Nå ja, og så en sort metzner.

Harry Hole har hjertekvaler og går rundt med en urørt lommelærke fyldt med Jim Beam, som en anden livline, mens hans Rakel danner par med en kompetent læge som har overblik over tilværelsen. Hans overordnede, Bjarne Møller, som i årevis har holdt hånden over sin dygtigste efterforsker, har valgt at flytte til Bergen, så en ny og ukendt chef truer. Andre gammelkendte politifolk (og venner af Harry) er kriminalbetjent Halvorsen og Beate Lønn fra teknisk afdeling, kvinden med den uforlignelige evne til at genkende ansigter.

Den danske oversættelse er udmærket, men en enlig brøler har efter min mening stor underholdningsværdi: en folkemængde stirrer på "soldaten fra FRELSENS HÆR, der havde fået et hul i kanten lige under A´et i uniformskasketten".

Nesbøs beskrivelse af Frelsens Hær i Norge undrer mig dog lidt. Bevægelsen beskrives som indelukket og sekterisk, bestående af strengt moralske mennesker, som fordømmer ´frafaldne´ medlemmer hårdt. Dette lyder som den typiske beskrivelse af Jehovas Vidner, men den stemmer ikke overens med mit kendskab til Frelsens Hær i Danmark.

Til slut er der vist ikke andet tilbage at sige, end at Jo Nesbø har et fantastisk overblik over sit forrygende plot, lever op til sit ry for at tegne troværdige personer, og over næsten 500 sider er der stort set ingen svinkeærinder. Dette er en krimi af høj klasse.

Ingen kommentarer: