fredag den 13. marts 2009

Friday´s Quotation

"Maritim Machokrimi":

"Jacob Nellemann loves hunting. He is invited to a hunt at an old friend´s estate on Zealand. But in the early morning mist, targeting a deer, he is the one who is killed. A hunter on the other side of the meadow has fired the fatal shot and disappears."

As I have not read the Danish book in question, "Passageren", this is not a recommendation. I just wanted to point out that I am not the only one to use the term machokrimi. Several reviewers have used it about this book, in the sense of crime fiction taking place in a male environment of hunting and fishing.

Et Citat om Dagen ...
Maritim machokrimi:

"Jacob Nellemann elsker jagt. Han er inviteret til jagt på sin gamle vens gods på Sjælland. Men i den tidlige morgendis, med dyret på kornet, er det ham, der bliver dræbt. En jæger på den anden side af engen har affyret det skæbnessvangre skud og forsvinder. "

Da jeg ikke har læst bogen "Passageren", skal citatet her ikke ses som en anbefaling. Jeg ville bare vise, at jeg ikke er den eneste, som bruger begrebet machokrimi. Adskillige anmeldere har anvendt det om denne bog i betydningen en ´mandlig hyggekrimi´, som udspiller sig i et miljø med jagt og fiskeri.

Ingen kommentarer: