lørdag den 31. januar 2009

Sara Paretsky, "Alchemy" chapter 1

This was a February offer - it has now been removed.

Sara Paretsky - now blogging

Exclusive February offer: (by courtesy of the author)
Read the first chapter of a brand-new V.I. Warshawsky story here. Warshawsky is a good-looking woman in high heels, but also a hard-boiled detective who shoots first and asks questions afterwards, a true match for any male detective.

Famous American crime fiction writer Sara Paretsky is now blogging about books and politics, among other things. She has decided to share a short novel with the followers of her blog, and as I for one learned about this opportunity too late to find the first chapter, she has kindly given me and my blog guests a second chance!

Links to further chapters of "Alchemy":
Dec 21: a charming map of South Chicago where V.I. Warshawski grew up

Alchemy, chapter 2
Alchemy, begining of chapter 3.

fredag den 30. januar 2009

Sue Grafton, A for alibi (1982)

Denne anmeldelse er dels svaret på ugens Gæt-en-bog, dels tæller den som "suspense and thriller reading challenge" nr 2.

Bogen er den første i Sue Graftons alfabetserie, hvor hun skriver en krimi for hvert bogstav i alfabetet om samme hovedperson, Kinsey Millhone. Kinsey er 32 år gammel, arbejder som privatdetektiv i Californien, er skilt to gange og har ingen børn. Ligesom Piet Heins berømte kat, er Kinsey helt sin egen, og man kan sige, at hun foretrækker at ´rejse uden bagage´. Som det nedenstående citat viser, begynder handlingen så at sige bagfra med denne tilståelse; "I forgårs slog jeg én ihjel..."

Kinsey påtager sig at hjælpe Nikki Fife, der nogle år tidligere blev dømt for mordet på sin utro og ubehagelige ægtemand Laurence. Nikki er lige blevet prøveløsladt, og vil gerne have hjælp til at finde den virkelige morder. Kinsey får adgang til sagsmappen, og opdager hurtigt, at et lignende giftmord blev begået nogle få dage efter mordet på Laurence, og konkluderer at noget er galt.

Sue Graftons miljø- og personbeskrivelser fungerer rigtig godt. Selv et dansk familiemenneske kan sagtens identificere sig med Kinsey og nyde at kigge hende over skulderen. Hun er virkelig et bekendskab værd med sin minimalistiske livsstil, en fremragende detektiv som samtidig er elendig til at håndtere menneskelige relationer. Kinsey er drengepigen uden sans for tøj, frisure og make-up, og hvis hun har andet på end cowboybukser eller løbetøj, for eksempel ´den lille sorte´, er det helt sikkert en form for forklædning.

Gennem hendes øjne møder læseren et bredt udsnit af Californiens befolkning, høj som lav, tynd som (ekstremt) tyk, og som regel involveret i en eller anden form for terapi. Man nyder hendes veludviklede talent for at lyve, fuppe og smyge sig ind, hvor hun strengt taget ikke har noget at gøre, og vender hurtigt siderne, når det viser sig, hvor farlig jagten på en ustraffet morder kan være, både for Kinsey og andre; "Jeg hørte døren gå op og hendes dæmpede, overraskede udbrud. Og så hørte jeg et kort, nærmest hult knald."

Jeg ved ikke, om amerikanske læsere vil opleve bogen som ´gammel´. Personligt synes jeg, den holder sig rigtig fint af en syvogtyveårig at være, men det er muligvis bare fordi jeg selv er langt bagud for min tid? Bogen slipper i hvert fald hurtigt op, og så er det jo godt, at der er fireogtyve tilbage. Sue Grafton er på nuværende tidspunkt nået til bogstavet T (T is for Trespasss) på engelsk, og "R for rikochet" på dansk. Grafton har i øvrigt inspireret adskillige kvindelige skandinaviske krimiforfattere (mere herom senere).

Sue Grafton, A is for Alibi (1982)
This review is not only this week´s Bait in the Box, but also "suspense and thriller reading challenge" no 2 (private detective thriller).

The book is the first one in Sue Grafton´s alphabet series, a crime novel for each letter in the alphabet about the same main character, Kinsey Millhone. Kinsey is 32 years old, a private eye in California, twice divorced with no children. Kinsey is a truly independent woman who likes traveling unencumbered. As the following quotation will show you, the plot begins backwards, so to speak, with a confession, "The day before yesterday I killed someone ..."

Kinsey agrees to help Nikki Fife who was convicted of poisoning her unfaithful and unpleasant husband Laurence. Nikki, who claims she is innocent, has just been paroled and wants the real killer brought to justice. When Kinsey gains access to the original files, she soon discovers that a similar poisoning case took place a few days after the murder of Laurence, and concludes that something is wrong.

Sue Grafton is a deft hand at describing environment and characters. Even this Danish family person finds it quite easy to identify with Kinsey and enjoys experiencing the world as seen from her point of view. She is a delightful acquaintance with her minimalist lifestyle, - brilliant at her work but lousy at handling relationships with people. Kinsey is the tomboy with no sense of style or make-up who cuts his hair with her nail-scissors so if she is not wearing jeans or tracksuit, e.g. her LBD, she must be in disguise.

Through her eyes the reader meets a cross section of the Californian population, rich and poor, thin and (extremely) thick, and usually engaged in some sort of therapy. I thoroughly enjoyed her talent for lying, conning and slipping into places where she should not be, and felt myself turning the pages a bit faster when it transpired how dangerous the pursuit of a murderer who feels safe could be - for Kinsey as well as for others, "I heard the door open and her muffled, surprised exclamation. And then I heard a short, rather hollow pop."

I don´t know if the book would strike American readers as ´dated´. Personally I think it is twenty-seven years young, but this may possibly be because I am far behind my time? If you feel about this cosy whodunnit the way I do, you will be happy to realize there are still twenty-four to go. Sue Grafton published "T is for Trespass" in December 2007. Grafton has certainly been a source of inspiration for many female Scandinavian crime writers (more about this later).

Also reviewed by Erika, Kiss My Book.

Blog Award: Let´s Be Friends!

While Mack is trying to help people guessing this week´s Bait, I might as well post my new award, kindly given to me by Beth Fish, a blogger who truly deserves this award: Let´s Be Friends.
Thank you Beth, I really appreciate being a friend of yours.

The award says: “These blogs are exceedingly charming. These kind bloggers aim to find and be friends. They are not interested in self-aggrandizement. Our hope is that when the ribbons of these prizes are cut, even more friendships are propagated. Please give more attention to these writers. Deliver this award to eight bloggers who must choose eight more and include this cleverly-written text into the body of their award.”

And now for the eight blogs I have selected (this was not easy - some of you deserve it much more than me but have already received it, and most of my blogging friends are new friends so after the first three people whom I have known ever since last year it was difficult to decide whom of all my new friends it should be).

1) Ole from Olelog - my friend (and my uncle, actually :)) who keeps a wonderful & inspiring blog about geology. He is Danish, but blogs in English from Belgium.
2) Lindsay, aka Hermitess - American woman who became my first new friend in the world of bloggers.
3) Jarka, aka Jajinka - lively young woman from the Slovak Republic, blogging in English.
4) Laesehest med Tankekroeller - female Danish blogger who shares my taste in crime fiction. Blogs in Danish - so now you are warned :)
5) Nille from "Nilles lille univers" - I began following Nille´s Danish-French book blog but soon realized I would also have to join her diary blog about her everyday life in Belgium.
6) Karen Meek from Euro Crime - female British blogger, just as fond of crime as I am :)
7) Cathy from Kittling Books - blogging about great books from Arizona (hope I got that right)
8) Heather from Books and Quilts - see her beautiful quilts all over from Canada.

And I think this quite international list of friends says a lot about what blogging is for.

onsdag den 28. januar 2009

DJs Bait in the Box (Gæt en bog) # 2


This quotation comes from the first page of the book so even though it may look like a spoiler, it is not.

"Killing someone feels odd to me and I haven´t quite sorted it through. I´ve already given a statement to the police, which I initialed page by page and then signed. I filled out a similar report for the office files. The language in both documents is neutral, the terminology oblique, and neither says quite enough."

The rules:
If you recognize the quotation, or if you think you are able to guess who wrote it, please post a comment. Just leave a hint, do not spoil the fun by giving too much away.

Gæt en bog (2)
Dette citat stammer fra første side i bogen, og er altså ikke en ´spoiler´, selv om det kan se sådan ud.

"At slå nogen ihjel føles underligt, og jeg har ikke rigtig bearbejdet det. Politiet har allerede fået min forklaring, som jeg signerede side for side med mine initialer og til sidst skrev under. Jeg har skrevet en lignende rapport til mit personlige arkiv. Sproget i begge dokumenter er neutralt, ordvalget forblommet, og ingen af dem siger helt nok."

Reglerne:
Hvis du kan genkende citatet, eller hvis du tror du kan gætte hvem forfatteren er, så læg venligst en kommentar. Skriv bare et hint til nye besøgende, lad være med at ødelægge fornøjelsen for andre.

søndag den 25. januar 2009

Weekly Geeks 2009 # 3

For at vise mine reelle hensigter, har jeg besluttet mig for at deltage i "Weekly Geeks" denne uge. Jeg har valgt at besvare sp 2 og 3 (i hvert fald så nogenlunde da).

2) Read at least one chapter of a classic novel, preferably by an author you're not familiar with. (og her begynder snyderiet allerede: jeg kender udmærket Wilkie Collins, og de to bøger jeg har af ham står i sommerhuset, men jeg har i hvert fald læst den ene i 2008).

De bedst kendte, klassiske krimiforfattere er formodentlig Arthur Conan Doyle og Edgar Allan Poe. Personligt holder jeg dog mere af Wilkie Collins, "Kvinden i hvidt" (1859), som også er højst aktuel for danske læsere, da forlaget Tiderne Skifter udgav en ny udgave i 2008.

Bogen var en nyskabelse i 1860ernes England, og regnes for at være en tidlig kriminalroman. Da jeg som nævnt ikke lige har bogen for hånden, klipper jeg lige en bid af Litteratursidens glimrende anmeldelse: "Walter Hartright møder en nat i Londons gader en kvinde klædt i hvidt som er på flugt fra en gruppe forfølgere. Han hjælper hende, men kan ikke siden få hende ud af hovedet. Kort tid efter får Walter Hartright ansættelse som tegnelærer hos den hovne godsejer, Mr. Fairlie, hvis niece, Laura, han skal uddanne, og som i øvrigt til forveksling ligner den mystiske kvinde i hvidt. De to forelsker sig i håbløst i hinanden på trods af at Laura har lovet sig bort til en anden mand, den spøjse Sir Percival Glyde."

Og så kan det 600 sider lange drama begynde. Rigtig hyggelig bog for læsere, som holder af viktorianske (spændings)romaner.

3) Let's say you're vacationing with your dear cousin Myrtle, and she forgot to bring a book. The two of you venture into the hip independent bookstore around the corner, where she primly announces that she only reads classic literature. If you don't find her a book, she'll never let you get any reading done! What contemporary book/s with classic appeal would you pull off the shelf for her?

Jeg ville helt klart lukke munden på kusine Myrtle med Margaret Laurence, "Stenenglen" (1988). Hun ville overhovedet ikke opdage, at bogen var hundrede år for ny, i det mindste ikke før hun var fanget ind.

Denne fantastiske dannelsessroman med den kvindelige hovedperson Hagar (mere strid og stædig end godt er), hører hjemme på min personlige top-ti. Laurence drager på fremragende vis paralleller mellem unge Hagar Shipley og Hagar fra det Gamle Testamente, Abrahams trælkvinde, som han fik et barn med. En storslået bog om en skotsk familie i Canada, og en stærk kvinde, som kæmper med sig selv og mændene omkring hende helt på sin egen måde.

Weekly Geeks # 3.
To show my honourable intentions, I have made up my mind to be a geek this week. I have decided to answer questions 2 and 3 (more or less correctly).

2) Read at least one chapter of a classic novel, preferably by an author you're not familiar with. (and here begins my cheating: I know Wilkie Collins fairly well, and the two books I own by him have been left in our cottage - but at least I read one of them in 2008).

The best known classic crime fiction writers are presumably Arthur Conan Doyle and Edgar Allan Poe. Personally, I prefer Wilkie Collins´ book "The Woman in White" (1859) which is even of current interest to Danish readers as "Tiderne Skifter" published a Danish edition in 2008.

The book was quite innovative in Charles Dickens´ England, and is regarded as an early mystery novel. As I do not have the book at hand, I have borrowed some lines from a Danish review, "One night in the streets of London Walter Hartright meets a woman dressed in white who is escaping from a group of persecutors. Mr Hartright assists her and is unable to forget her. Soon after he is employed as a drawing master by the arrogant landowner Mr Fairlie, to teach his niece Laura. (Incidentally, Laura and the woman in white are hardly distinguishable). The two of them fall helplessly in love even though Laura is betrothed to another man.

Let the 600-pages-long drama begin. A cosy read to people who are fond of Victorian (mystery) books.

3) Let's say you're vacationing with your dear cousin Myrtle, and she forgot to bring a book. The two of you venture into the hip independent bookstore around the corner, where she primly announces that she only reads classic literature. If you don't find her a book, she'll never let you get any reading done! What contemporary book/s with classic appeal would you pull off the shelf for her?

I would definitely shut dear Myrtle up with "The Stone Angel", written by Margaret Laurence in 1988. She would never realize her mistake - at least not until she had been captured.

This great bildungsroman with the female main character Hagar (more headstrong and stubborn than is good for her) belongs to my personal top-ten. (Yes, I happen to read books without murders). Laurence draws parallels between young Hagar Shipley and Old Testament Hagar, Abraham´s bondwoman who gives birth to his firstborn son. A magnificent novel about a Scottish family in Canada, and a strong woman fighting with herself and the men around her on her own terms.

[Cannot help adding a link to an interesting analysis of the book: "The Biblical Archetypes of The Stone Angel"]

fredag den 23. januar 2009

Ruth Rendell, Not in the Flesh (2007)

Personally, I was more or less "hooked" on this book from the moment I came upon my own bait (see below). Dish up a buried body and some none-too-solid flesh, and I for one am ready to settle down in my reading nook.

The Kingsmarkham Police Force, or more precisely a truffle dog, dig up a body which for obvious reasons is difficult to identify. And when you do not know who the victim is, how can you even begin to look for the perpetrator? Chief Inspector Reg Wexford and his team rifle through their archive of missing persons but each new piece of information they come up with just seems to bring forth new questions.

The book offers a reunion with well-known, and, I believe, widely beloved, Reg Wexford and his family. Personally, I am happy that Ruth Rendell has not copied Ian Rankin´s genuflecting to realism (letting Inspector Rebus age with ´real time´). Instead, she has brought Wexford up to date on some points but kept her most famous character in his recognizable, bulky shape (no more about this as I have plans for a future post about Wexford). His long-time partner, Mike Burden, also plays a significant Burdenesque role, "Why would anyone who came, say, on holiday, get himself murdered and buried in Flagford?" Why indeed? Rendell does move with the times, howeever, meaning that female police officers take up more and more space in her works. One of them is DS Hannah Goldsmith, young, enthusiastic and preoccupied with equality and political correctness, - a credible, though not necessarily very likeable character.

As usual, Ruth Rendell writes well, cares for her provincial Kingsmarkham environment and sketches old and new characters in a few, striking penstrokes. Halfway through, I found myself fiddling with the following jigsaw pieces: a truffle dog, two putrid bodies, a purple piece of bedlinen, a campaign against female circumcision, two books, some Greek myths and Old Testament characters, jealousy, and a husband with two wives. In the words of Reg Wexford, "I don´t know what´s important in this case and what isn´t." I think I have some ideas, however.

One minus to this experienced writer for a tendency to repeat for example the (already well-established) fact that Wexford consistently ignores the metric system, and Hannah Goldsmith´s emphasis on political correctness.

Nevertheless, I really enjoyed revisiting old friends from Kingsmarkham, and was pleased to meet "our Karen", aka Isak Dinesen in one of the final chapters, "Life is but a process for turning frisky young puppies into mangy old dogs and man but an instrument for converting the red wine of Shiraz into urine." Not my philosophy of life, but a very convenient one if you want to dispense with specimens of the human race.

Ruth Rendell, Not in the Flesh (2007).
Denne bog, som er den næste i rækken efter "Det ender med tårer" (Forum 2008), er endnu ikke oversat til dansk - Forum lover ikke noget om hvornår, kun at den nok skal komme :)

Personligt hang jeg solidt fast på krogen fra det øjeblik, hvor jeg stødte på min egen madding (se nedenfor). Server et stærkt opløst, nedgravet lig, og jeg sætter mig glad til rette i mit læsehjørne.

Politiet i Kingsmarkham (hjulpet godt på vej af en begejstret trøffelhund) graver et lig op af jorden, som af indlysende grunde er svært at identificere. Og hvordan kan man overhovedet begynde at lede efter en gerningsmand, før man ved hvem offeret er? Kriminalkommissær Wexford og hans team gennemgår arkivet for savnede personer, men for hver ny bid information, de finder frem, dukker der tilsyneladende en ny række spørgsmål op.

Bogen byder som allerede nævnt på et hyggeligt gensyn med Reg Wexford og hans familie, noget der i mine øjne næsten er garanti for en god krimi. Personligt er jeg glad for, at Ruth Rendell ikke har efterlignet Ian Rankins idé om at lade sin litterære hovedperson følge med (real-) tiden og gå på pension, længe før læserne har fået nok. I stedet har hun moderniseret Wexford lidt her og der, men i det store og hele ladet os beholde hovedpersonen i sin velkendte, runde skikkelse (ikke mere om Wexford her, da jeg har planer om at lade ham få sit helt eget indlæg senere).

Wexfords gamle makker, Mike Burden, spiller også en vigtig rolle i sagen, her med en typisk Burden-bemærkning: "Hvorfor skulle nogen som helst, for eksempel en feriegæst, lade sig slå ihjel og blive begravet i Flagford?" Nej, hvorfor dog? Men selvfølgelig bevæger Ruth Rendell sig også med tiden, og derfor optager yngre, kvindelige politifolk efterhånden en god del af pladsen i hendes bøger. En af dem er unge, entusiastiske Hannah Goldsmith, som er stærkt optaget af ligestilling og politisk korrekthed - en troværdig, men ikke absolut elskelig person.

Ruth Rendell leverer som sædvanlig en fængslende beskrivelse af Kingsmarkham og opland, og skildrer fermt nye og gamle personer med få, velvalgte pennestrøg. Halvvejs igennem bogen sad jeg og legede med en hel række puslespilsbrikker: en trøffelhund, to opløste lig, et lilla lagen, en kampagne imod omskæring af kvinder, to bøger, nogle græske myter og gammeltestamentlige personer, jalousi, og en ægtemand med to koner. Med Rexfords ord: "Jeg ved ikke, hvad der er vigtigt i denne sag, og hvad der ikke er." Men jeg tror, jeg er ved at have en idé om det.

Et enkelt minus til en så erfaren forfatter for en tendens til at gentage allerede fastslåede karaktertræk hos personerne, som Wexfords modvilje mod metersystemet, og Hannah Goldsmiths insisteren på politisk korrekthed.

Ikke desto mindre nød jeg gensynet med gode, gamle venner fra Kingsmarkham, samt at møde "vores egen Karen Blixen", her under navnet Isak Dinesen, i et af de sidste kapitler: "Livet er bare en proces, som forvandler sprælske unge hvalpe til skabede gamle hunde, og mennesket blot et instrument, som forvandler den røde vin fra Shiraz til urin." Hun giver ikke lige præcis udtryk for min egen livsfilosofi, men hvor må den være bekvem, hvis man gerne vil slippe af med et eksemplar af den menneskelige race.

onsdag den 21. januar 2009

DJs Bait in the Box (Gæt en bog)


"No more truffles were foraged and the object which she had unearthed was of no interest to her. It lay exposed on the chestnut-coloured soil, white, fanlike, unmistakeably what it was, a human hand."

The quotation above is meant as an appetizer for my next book review. The rules are as follows:
1) if you think you can guess who wrote it, please post your guess.
2) if you recognize the quotation, please post a clue to other readers - do not spoil the fun by giving too much away.

DJs Gæt-en-Bog
"Der blev ikke fundet flere trøfler, og den genstand, hun havde gravet frem, havde ingen interesse for hende. Den lå frit fremme på den kastanjefarvede jord, hvid, vifteformet, umiskendeligt en menneskehånd." (min oversættelse).

Citatet er tænkt som en appetitvækker forud for min næste anmeldelse. Reglerne kommer her:
1) hvis du tror, du kan gætte forfatteren, så skriv venligst en kommentar.
2) hvis du genkender citatet, så vær sød bare at skrive et nyt hint til andre læsere.

NB: bogen er, så vidt jeg ved, endnu ikke oversat til dansk. - og det er jo også en slags spor.

Blog Improvement Project 2

Part 1: Brainstorming Ideas
24 things to do when stuck ... (problogger)
I read Kim´s three articles on the subject, decided that the following ideas from the first one might suit me, but rejected the rest (mainly because I feel fine with blogging about crime fiction exclusively).
3) answer a questions (answeer one of your own; ask your readers to submit questions, ask another blogger for a question, visit other blogs to search for questions from their readers, put yourself in the shoes of a beginner in your topic)
9) revisit a previous post (one day I shall revisit my reading challenge to my readers)
13) switch styles
19) involve someone else (to write a guest post, to be interviewed, swap blogs with another blogger)
22) ask your readers a question
In fact, I have done something like point 3 recently. I surfed various blogging communities and realized that British crime fiction fans were busily discussing Stieg Larsson´s trilogy. I joined in, posted some comments on his use of Swedish author Astrid Lindgren, saw that people were interested, and wrote my own posts on the subject (Stieg Larsson & Bill Bergson plus Lisbeth Salander alias Pippi Longstocking).

Part 2: Blogging Your Ideas
Use your brainstormed ideas to come up with a new, regular feature for your blog.
1) my new weekly or so feature: DJ´s Bait in the Box (a variation of Teaser Tuesdays): when I begin reading a book for a review, I´ll put a short quotation e.g from the first chapter & invite people to guess or try to recognize it. The following week the review will appear.
Besides, I am going to add a photo of a box.

Other ideas:
2) instead of writing reviews only, I shall continue to characterize some of the main characters of crime series I like (planned post: Ruth Rendell´s Inspector Wexford - but this will take some time. I own 30 Rendell novels, mostly Wexford ones).

3) check which Scandinavian crime novels will soon be published in English, and which English books will soon be published in Danish (in other words, trying to post my reviews at the right time)


Projekt blog-forbedring 2
1. Brainstorming for at få nye ideer (links til tre artikler om emnet).
Jeg læste artiklerne, besluttede at følgende ideer fra den første måske kunne overføres til min blog, men kasserede resten (først og fremmest fordi jeg er godt tilfreds med kun at blogge om kriminalromaner).
3) besvar et spørgsmål (besvar et af dine egne, bed dine læsere indsende spørgsmål, stil en anden blogger et spørgsmål, besøg andre blogs for at finde spørgsmål fra deres læsere, sæt dig selv i en nybegynders sted osv)
4) vend tilbage til tidligere indlæg
13) skift mellem forskellige stilarter
19) brug gæste-forfattere (som skriver et indlæg, bliver interviewet, eller byt blog for en dag)
22) stil spørgsmål til dine læsere
Punkt tre har jeg sådan set brugt for nylig. Jeg surfede blandt britiske bloggere, og opdagede at Stieg Larssons trilogi blev diskuteret livligt. Jeg lagde et par kommentarer om Stieg Larssons brug af Astrid Lindgrens personer, opdagede at der var interesse for emnet, og skrev mine egne indlæg (Stieg Larsson & Kalle Blomkvist samt Lisbeth Salander alias Pippi Langstrømpe).

2. Anvend dine ideer
Brug de ideer, du har fået via din brainstorm til at opfinde et nyt, regelmæssing blogindslag.
1) mit nye ugentlige indslag: DJs Gæt-en-Bog: når jeg begynder at læse en bog med henblik på at anmelde den, vil jeg lægge en lille madding i form af et kort citat (f.eks. fra første kapitel), og invitere mine besøgende til at gætte eller prøve at genkende citatet. Selve anmeldelsen følger så ugen efter. [Jeg skal nok prøve at finde et bedre dansk navn - hører gerne geniale forslag]

Andre ideer:
2) I stedet for udelukkende at skrive anmeldelser, vil jeg blive ved med at skrive en lidt fyldigere personkarakteristik af nogle af hovedpersonerne fra de krimi-serier, jeg sætter pris på (første, planlagte person: Ruth Rendells Reg Wexford - men ikke lige med det samme; jeg ejer 30 bøger af Rendell, de fleste med Wexford)

3) Holde øje med markedet og skrive anmeldelser af skandinaviske krimier, kort før de bliver udgivet på engelsk, og engelske bøger, lige før de kommer på dansk (med andre ord: time nogle af mine anmeldelser, når jeg kan regne med, der er en vis efterspørgsel)

tirsdag den 20. januar 2009

Lisbeth Salander alias Pippi Langstrømpe

Først et kort citat fra en email fra Stieg Larsson til hans svenske forlægger (fundet hos "Modtryk", den danske forlægger): "Jeg har forsøgt at gå mod strømmen i forhold til sædvanlige krimier. Jeg ville skabe hovedpersoner, som adskiller sig dramatisk fra de sædvanlige krimipersoner. Udgangspunktet var, hvordan Pippi Langstrømpe ville være som voksen. Ville man kalde hende sociopat, fordi hun ser anderledes på samfundet og ikke ejer sociale kompetencer? Det blev til Lisbeth Salander, der har mange maskuline træk."

Mange udenlandske anmeldere har valgt at drage andre (mere eller mindre overbevisende) paralleller mellem Lisbeth Salander og en hel række litterære figurer, men i dette indlæg vil jeg fokusere på sammenligningen med Pippi, dels på grund af Stieg Larssons egne hensigter, dels fordi sammenligningen er både interessant og forholdsvis oplagt for kendere af Astrid Lindgrens tre bøger om Pippi.

Ligesom Mikael Blomkvist ærgrer sig over at blive sammenlignet med helten fra en børnebog, er det absolut ikke Lisbeths kop te. "Han [Mikael B] hader det kælenavn, hvad man godt kan forstå. Nogen ville få sig et blåt øje, hvis jeg blev kaldt Pippi Langstrømpe på en spiseseddel."

Lisbeth Salander er midt i tyverne, en spinkel, anorektisk drengepige med karsehår, piercinger og mindst fire tattoveringer, som nemt kunne gå for at være fjorten. Måske ikke en helt præcis beskrivelse af Pippi med de store støvler og de strittende fletninger, men bestemt et afvigende og opsigtsvækkende menneske. Til trods for at hun er en enspænder, har hun imidlertid formået at kæmpe sig til et job som fabelagtig og fantasifuld privat efterforsker i firmaet "Milton Security".

Med hensyn til de to personers familiesituation, tror læsere af Pippi først, at Pippi er forældreløs, men senere viser det sig, at hun har en far, som både er kaptajn og negerkonge på en fjern sydhavsø. Til daglig bor Pippi altså alene i sin store villa, sammen med hr Nilson, hendes lille abe, og hesten Gubben. Lisbeth Salanders far hører vi ikke noget om i første bind, og hendes mor bor på et plejehjem, så i praksis er hun altså også alene i verden.

Et andet væsentligt punkt er deres holdning til autoriteter. Pippi bryder sig ikke om at blive opdraget på af velmenende voksne, hun sover og spiser ganske som det passer hende, og så vidt jeg husker, var hendes kortvarige skolekarriere nogenlunde lige så anstrengende for lærerinden som for eleven. Selvfølgelig griber en geskæftig nabokone ind og pudser politiet på Pippi, så de kan sende hende på børnehjem, men her tager Pippi blot sine superkræfter i anvendelse, og sætter dem venligt, men bestemt, uden for døren. Lisbeth, som ikke bare har udseendet imod sig, men udviser en del autistiske træk (en diagnose, Mikael Blomkvist også stiller på side 483 i bogen), når aldrig så langt som til folkeskolens afgangseksamen, til trods for indlysende intellektuelle evner på visse områder. Lærerne kan simpelt hen ikke nå ind til hende, og opdager aldrig, at hun bliver groft mobbet af større og stærkere klassekammerater. Lisbeth er en mere realistisk, litterær figur, og kommer i første omgang til kort over for ´systemet´. Hun kommer under socialforsorgen, får en diagnose som psykisk syg og er herefter i sin tilsynsværges vold. Et citat fra hendes journal: "introvert, socialt hæmmet, mangel på empati, egocentreret, psykopatisk og asocial adfærd, samarbejdsvanskeligheder og manglende indlæringsevne." De fleste af disse prædikater kunne lige så godt være blevet anvendt om Pippi, og de omgivende autoriteter er ikke parate til at anerkende, at trods overfladisk rod og kaos er her tale om to personer, som allerede længe har taget vare på sig selv.

Lisbeth er imidlertid ikke en flad figur, hun er i gang med at finde sin egen identitet som voksen af en slags. Via sit job, hvor hun foretager personundersøgelser, og sin kontakt med Mikael Blomkvist, udvikler hun sig hurtigt i flere forskellige retninger. I udgangspunktet er hun ekstremt mistænksom over for andre menneskers motiver, og det kræver meget overvindelse af hende at stole på nogen som helst. Når hun først overgiver sig og lukker et andet menneske indenfor i sin verden, er hun til gengæld lige så hjælpsom og loyal, som hun før var afvisende. Hvis en ven får brug for hjælp, rider Salander afsted på sin motorcykel, og skrider uden tøven til handling (ofte ved hjælp af sine overnaturlige - eller bare autistiske - hackerevner).

Pippi Langstrømpefiguren er nødvendig i denne historie, fordi Mikael Blomkvist er den forsigtige, næsten småborgerlige gentleman, som ikke rigtig kan hamle op med hårdkogte skurke, som slår først og spørger bagefter. Lisbeth Salander bryder gerne grænser (og samtlige svenske love), når det gælder om at hævne forbrydelser mod kvinder, og hun har ikke for vane at sætte sig hen i en krog og vente på politiet. Hun er også nødvendig, fordi et af Stieg Larssons ærinder er ligestilling mellem kønnene. Når der virkelig er brug for kavalleriet i Larssons univers er det derfor den superseje pige, der kommer ridende på sin plettede hest.

Lisbeth Salander alias Pippi Longstocking.
[The quotations as well as the email excerpt are translated from Danish into English by me]

First a short quotation from an email sent from Stieg Larsson to his Swedish Publisher: "I have tried to swim against the tide compared to ordinary crime novels. I wanted to create main characters who differ dramatically from the ordinary crime characters. My point of departure was what Pippi Longstocking would be like as an adult. Would she be called a sociopath because she looked upon society in a different way and did not have any social competences? She turned into Lisbeth Salander who has many masculine features."

Several non-Scandinavian reviewers have chosen to draw other (more or less apt) parallels between Lisbeth Salander and a number of literary figures, but in this post I am going to focus on the comparison with Pippi Longstocking, partly because of Stieg Larsson´s intentions, partly because it adds to the understanding of the two main characters, including the interrelationship between them, in my humble opinion.

Just like Mikael Blomkvist, Salander thoroughly dislikes being compared to a hero from a children´s book. "He [Mikael Blomkvist] hates the nickname as anyone can understand. Someone would get a black eye if I were called Pippi Longstocking on a contents bill."

Lisbeth Salander is in her mid-twenties, a slight, anorexic-looking girl with short, coal-black hair and several tattoos, who could easily pass for a teenage girl. Perhaps not quite like Pippi with her overlarge boots and red plaits sticking out at right angles, but certainly a conspicuous person. In spite of being a lone wolf, Salander has managed to gain a position as a highly qualified and imaginative private investigator for "Milton Security", however.

With regard to the family situation of the two, readers of Pippi see her as an orphan in the beginning (throughout the first book perhaps? - not quite sure). Later it turns out that she has a father who is a sea captain as well as a ´negro king´ (the politically correct term = a South Sea King) ruling a remote island. So Pippi lives on her own in a huge, ramshackle house together with her monkey, Mr Nilsson, and her horse, called Horse. We do not hear of Lisbeth Salander´s father in the first volume either, and her mother lives in a nursing home, so for all practical purposes she is also quite alone in the world.

Another essential point is their attitude to authorities. Pippi strongly resents interference from well-meaning grown-ups, she eats and sleeps at her own convenience, and her transient school career was as strenous for her teacher as for herself. As a matter of course an officious, female neighbour meddles, calling in the police to put Pippi in a children´s home, but Pippi simply employs her super-strength and physically shows them the door.

Lisbeth, who is not only judged by her appearance, but also displays a number of autistic features (a diagnosis which is also made by Mikael Blomkvist near the end of the book), never even finishes her secondary schooling in spite of obvious intellectual abilities. The teachers are unable to relate to her and fail to notice that she is being bullied systematically by larger and stronger classmates. Compared to Pippi, Lisbeth is a more realistic, literary figure, thus she is forced to give in to ´the system´ the first time round. Social services embrace her, label her ´mentally ill´ and leave her at the mercy of her guardian. A quotation from her journal, "introvert, socially inhibited, lack of empathy, egocentric, psychopathic and anti-social behaviour, lack of cooperation and learning abilities." The major part of these epithets apply to Pippi as well, and the powers that be are not prepared to acknowledge the fact that beneath the disorganized facade these two girls are quite capable of taking care of themselves and forming strong friendships with people they like.

Lisbeth Salander is not a flat character, however, she is in the proces of finding her own identity as a grown-up woman. Through her work for the security company, and her relationship with Mikael Blomkvist, she is developing fast in various directions. Basically, she is extremely suspicious of other people´s motives and it costs her a great effort to trust anyone. Once she has relented and opened the door to someone, she is extremely helpful and loyal, however. If a friend is in need, Salander saddles her motorbike and takes action without delay (often by means of her supernatural - or just autistic - hacking abilities).

The Pippi Longstocking figure is indispensable to the story because Mikael Blomkvist is the cautious, almost bourgeois gentleman who is not really a match for hardboiled villains who shoot first and ask questions later. Lisbeth Salander gladly breaks the rules (and a number of Swedish laws) when it comes to avenging crime against women, and she is not in the habit of waiting quietly for the police. Furthermore, she is indispensable because equality between the sexes is crucial to Stieg Larsson. When the cavalry is really called for in Larsson´s universe, it is the super strong girl who charges on her polka-dotted horse.
Small wonder that the trilogy has been called a feminist project by some reviewers.

søndag den 18. januar 2009

Min første blogpris - my first blog award!


Jeg har lige opdaget, at jeg har modtaget en pris for min blog!
- tusind tak, Louise! (Lou´s Pages)
Mere information om denne pris senere, men jeg skulle jo lige fortælle det til alle jer derude :)

My first blog award!
Thank you so much, Louise (from Lou´s Pages)!


The rules:
1. Put the logo on your blog.
2. Add a link to the person who awarded you.
3. Award up to ten other blogs.
4. Add links to those blogs on yours.
5. Leave a message for your awardees on their blogs.

My nominees
1) I have awarded Jane (Danish blogger presently in Alabama; "Possum Scriptum") who in her own words is peculiar and nerdy - which is probably why I enjoy her posts so much.
2) My second nominee is Maxine (Maxine´s book reviews) for her cool and aesthetic blog - and for her warm welcome and support to this inexperienced blogger.
3) My third nominee is Norman (Crime Scraps) for his inspiring "Uriah posts" and for our wonderful discussion about Pippi Longstocking.

Stieg Larsson (Mænd der hader ..) & Kalle Blomkvist

Da markedet på det nærmeste er oversvømmet af Stieg Larsson-anmeldelser allerede, har jeg valgt i stedet at kigge nærmere på de to hovedpersoner, i første omgang journalisten Mikael Blomkvist, og senere Lisbeth Salander, der er ansat som efterforsker i sikkerhedsfirmaet Milton Security, og altså en slags privatdetektiv.

Mikael Blomkvist figurerer ikke i den fem sider lange prolog, men allerede på første side af første kapitel er det klart, at Stieg Larsson helt bevidst drager paralleller til Astrid Lindgrens trilogi om drengedetektiven Kalle Blomkvist (udgivet 1949-56): "´Lad os få en kommentar, Kalle Blomkvist,´ sagde journalisten fra det ene formiddagsblad." Parallellen uddybes på de følgende sider, hvor vi får en baggrundshistorie om hvordan Mikael som meget ung og grøn journalist nærmest ved et tilfælde afslørede en bande bankrøvere og erhvervede sig øjeblikkelig berømmelse plus et oplagt øgenavn. Mikael Blomkvist er ikke selv så begejstret for sit tilnavn: "Ikke et ondt ord om Astrid Lindgren - han elskede bøgerne, men hadede kælenavnet."

Senere i bogen er der kun få direkte referencer. Kort efter læserens første møde med Lisbeth Salander afleverer hun en rapport om Mikael Blomkvist til en klient med følgende ironiske kommentar: "... efter denne lussing varer det formentlig længe, før Mesterdetektiven Blomkvist får Den Store Journalistpris." Som kendere af Astrid Lindgrens bøger vil vide, henviser hun direkte til titlen på første bind af Kalle Blomkvist-trilogien.

Og hvad har Mikael Blomkvist så til fælles med sin navnebror? Det er faktisk ikke særlig svært at se Mikael som en voksen udgave af den friske, fantasifulde og kække Kalle. Mikael er inkarnationen af den idealistiske, opsøgende journalist med en vaskeægte drengespejdermoral. Han er enhver svigermors drøm, drikker sig kun sjældent fuld og er meget bevidst om faglig etik og samfundssind. I tråd med sine stærke principper accepterer han uden videre en dom for grov bagvaskelse (forklaringen følger mod slutningen af bogen). Naturligvis er han også en arg modstander af racisme, nazisme, samt enhver form for forskelsbehandling, undertrykkelse og misbrug af kvinder. Sidst, men ikke mindst, bliver han ansat til at opklare en gammel forsvindingssag, og er hermed en slags amatør-detektiv.

Efter at Stieg Larsson har slået parallellen fast, anvender han kun tilnavnet tre-fire gange i løbet af de sidste fire hundrede sider, først og fremmest til at understrege Mikael Blomkvists rolle som den pæne, retskafne dreng som aldrig bryder samfundets spilleregler.

Mikael Blomkvist afviger selvfølgelig også fra forbilledet på nogle punkter. Ud over spejderrollen er han en voksen, postmoderne romanhelt. Mikael, som er fraskilt og har en teenagedatter, er tydeligvis bedre til at lave mad og holde sin atelier-lejlighed end Lisbeth Salander, og han går ikke blot ind for (skyld)fri sex, men udgør det ene hjørne af en langvarig ménage à trois, og er på alle måder et produkt af millenium-Sverige. Og ville Astrid Lindgrens hovedperson nu have udviklet sig i denne retning? Ja, det kan jo kun blive gætteværk, eftersom Skandinaviens mest fremragende børnebogsforfatter døde i 2002, men det er i hvert fald ikke usandsynligt at Lindgren ville have ladet sin person følge med tiden.

NB: meningen med denne personkarakteristik er ikke at reducere Stieg Larssons spændende krimi til en børnebog. Ligesom Mikael Blomkvist har Stieg Larsson helt sikkert elsket Astrid Lindgrens bøger, og selv om han forholder sig til sine personer med et glimt i øjet og bogen indeholder visse eventyrlige træk, understreges det gang på gang, at kampen imod sexuel udnyttelse af kvinder er alvorligt ment. Larsson har simpelthen sat sin barndoms helte ind i kampen mod afskyelige forbrydelser, og personligt ser jeg hans underholdende kneb som en hyldest til en fantastisk forfatter, der altid havde noget på hjerte.

Stieg Larsson & Astrid Lindgren
As the market is literally flooded with reviews of Stieg Larsson´s books, I have chosen to take a closer look at the two main characters, first the journalist Carl Mikael Blomkvist, and later Lisbeth Salander who is employed as a private investigator.

Mikael Blomkvist does not appear in the prologue but on the first page of chapter one it is clear that Stieg Larsson deliberately draws parallels to Astrid Lindgren´s trilogy about the boy detective Kalle Blomkvist (first published 1949-56; Bill Bergson in English), "´Let us have a comment Kalle Blomkvist´ said the journalist from one of the tabloids." The parallel is elaborated on the following pages where we get a background story telling us how Mikael as a very young journalist exposed a gang of bank robbers almost by accident, and earned immediate fame plus an obvious nickname. Mikael himself is not exactly thrilled, "Never an evil word about Astrid Lindgren - he looved her books, but hated the pet name."

Later in the book are only a few direct references. Soon after our first meeting with Elisabeth Salander she hands in a report about Mikael Blomkvist to her client with an ironic comment, "... after this slap in the face it will presumably take a long time before master detective Blomkvist receives the Great Journalist Prize." Experts will know that she refers to the title of the first Bill Bengtson volume.

And what does Mikael Blomkvist have in common with his namesake? It is quite easy to see in Mikael a grown-up edition of brave, lively and imaginative Kalle. Mikael is the incarnation of the idealistic, investigative reporter with an out-and-out boy scout moral. He is a loyal friend, rarely gets drunk and is highly conscious of the ethics of his profession. In keeping with his strong principles he receives a sentence for aggravated libel without further ado because he feels he deserved it. It goes without saying that he is an inveterate opponent of racism, Nazism plus any kind of discrimination, oppression and abuse of women. Last but not least, he is employed to solve an old case about a missing person and thus turns into an amateur detective.

Now that Stieg Larsson has established the connection between the two characters, he only uses the byname three-four times in the course of the last four hundred pages, first and foremost to underline Mikael Blomkvist´s role as the nice, upright boy who never breaks the rules of society.
Obviously, Mikael Blomkvist does deviate from his role model at certain points. Apart from being a boy scout he is a grown-up, postmodern protagonist. Mikael, who is divorced and has a teenage daughter, is clearly better at cooking and cleaning his studio flat than Salander, and he does not only endorse (guilt-)free sex, he even participates in a long-standing ménage à trois and is in every possible way a product of millennium Sweden. Now, one can only guess at what Astrid Lindgren´s protagonist would have turned into as Scandinavia´s most brilliant writer of children´s fiction died in 2002. It is not unlikely that she would have let her character move with the times, however.

N.B.: the point of this characterization is not to reduce Stieg Larsson´s fascinating crime novel to a children´s book. Just like Mikael Blomkvist, Stieg Larsson undoubtedly loved Astrid Lindgren´s books and while he relates to his own characters with his tongue in his cheeks, it is emphasized time and time again that the fight against sexual abuse of women should be taken seriously! Stieg Larsson has simply brought his childhood heroes into action against despicable crimes, and personally I interpret his entertaining trick as a tribute to an amazing author.

lørdag den 17. januar 2009

Michael Robotham, Den Mistænkte (Modtryk 2004)

Advarsel! Efter de første ti sider er det rigtig svært at lægge denne bog fra sig!
På første side møder vi den anerkendte professor og psykolog Joseph O´Loughlin på toppen af et hospital, hvor han forsøger at overtale en kræftsyg 17-årig til ikke at springe.

O´Loughlin får imidlertid snart anderledes personlige problemer at slås med, dels fordi han er nødt til at se i øjnene, at han selv lider af en alvorlig sygdom, dels fordi han bliver involveret i opklaringen af et mord på en tidligere patient. For ikke at "blive rodet ind i noget" fortæller han en enkelt lille løgn (eller er det måske et par stykker?), og fra det øjeblik bliver han hvirvlet ind i den totale, mareridtsagtige nedtur. Denne nærmest uundgåelige dødsspiral kunne nemt have været lidt for meget af det gode, men det lykkes Robotham at holde spændingen ved lige indtil sidste kapitel.

"Den mistænkte" er Michael Robothams første krimi. Forfatteren har en fortid som journalist, men klarer fint springet til den skønlitterære genre. Sproget er nuanceret og varieret, personskildringerne troværdige og den ofte kulsorte humor virker. Overbevisende debut, og heldigvis venter der et gensyn med Joseph O´Loughlin i "Drowning Man" (desværre ikke oversat til dansk).

Michael Robotham, The Suspect (2004)

Warning! After the first few pages it is difficult to put this book away!
On the first page we meet professor and psychologist Joseph O´Loughlin on a hospital roof while he is trying to prevent a 17-year-old cancer patient from jumping.

Soon O´Loughlin runs into personal problems, however, partly because he must learn to live with the fact that he also suffers from a serous illness, partly because one of his former patients is found dead. To avoid being involved in anything, he tells one small lie (or perhaps a couple of lies) - and is immediately caught up in a nightmareish deroute. This plot could easily have been too much but Robotham succeeds in keeping up suspense throughout the book.

Considering that "The Suspect" is Michael Robotham´s first crime novel plot and characters are very convincing and his coal-black humour works. Fine debut! I for one am looking forward to meeting Joseph O´Loughlin and DI Vincent Ruiz again in "Drowning Man".

fredag den 16. januar 2009

Jo Nesbø, Sorgenfri (Modtryk 2002)

- oversat fra norsk (Sorgenfri 2002) -
Det hele begynder med et bankrøveri - en forbrydelse, jeg normalt synes er ret uinteressant - men allerede på side femten sad jeg pludselig og holdt vejret, mens jeg slugte beskrivelsen af den kvindelige kasserer, som sidder med et gevær stukket lige ind i hovedet og tæller til 25 mens filialbestyreren febrilsk forsøger at åbne boksen i tide. Det varer 31 sekunder, seks sekunder for længe, men er det kun derfor, bankrøveren skyder den stakkels kasserer, eller kendte de måske hinanden på forhånd?

Hurtigt udvikler denne Harry Hole sig til meget mere end ´bare et bankrøveri´. Jeg har selv beskrevet Harry for nylig (Flagermusmanden), så denne gang vil jeg overlade ordet til Bjarne Møller, hans overordnede, som "kiggede på Harry. Alkoholikeren. Ballademageren. Den til tider uudholdeligt arrogante stivnakke. Og hans bedste efterforsker ved siden af Waaler."

Så Harry er som vi nu engang kender ham, men nu med kæresten Rakel, som under det meste af forløbet befinder sig i Rusland, hvor hun kæmper for at opnå forældremyndigheden over sin søn, Oleg. Harry er virkelig glad for Rakel, men siger alligevel ja til at spise middag med Anna, en gammel kæreste. Straks tænker læseren, at det skulle han nok aldrig have gjort. Anna bliver kort efter fundet død i sin lejlighed, og Harry føler sig som trukket ind i et mareridt, hvor det er svært at gennemskue, hvem der er jæger, og hvem der er bytte.

Som kendere vil vide, har Harry mistet sin makker for nylig, så i denne bog møder vi for første gang Beate Lønn, specialist i videoanalyse og med et helt særligt talent for at genkende ansigter. Desuden møder vi en hel række bankrøvere og sigøjnere, samt lærer noget om sigøjner-etik og det psykologiske spil mellem brødre i denne bog, hvor ikke ret meget er, hvad det ser ud til, og hvor et tilsyneladende helt almindeligt krimiplot bliver tilsat et stænk tusind og en nat. Mon der findes erhvervsgrupper, Nesbø ikke kan gøre spændende?

Nesbø, vi glæder os til den næste, og den næste ...

Jo Nesbo, Nemesis (2008)

(Norwegian - Sorgenfri 202)

It all begins with a bank robbery - usually a rather boring crime, I think - but already on page 15 I found myself holding my breath while the female teller counts to 25 at gun point. Because it takes 31 seconds to open the box and hand the bank robber the money, he shoots the teller. Or did he perhaps have other reasons?

This story soon turns out to be about so much more than a bank robbery. Of course it features Harry, the alcoholic, the troublemaker, the arrogant pig-head, and the best investigator together with Waaler (to quote Bjarne Møller, Harry´s superior).

So this is the good old Harry, now with a promising girlfriend, Rakel, who is in Russia during most of this story, fighting for the custody of her son, Oleg. Harry really cares about Rakel, but while she is away he accepts a dinner invitation from Anna, an ex-girlfriend. The reader will know immediately that this is a mistake. The day after Anna is found dead in her flat while Harry is drawn into a nightmare where it is difficult to distinguish the hunters from the hunted.

Readers of "Redbreast" will know that Harry lost his partner recently so we also meet Beate Lonn, expert on video analysis and with a highly special talent for recognizing faces, for the first time. Furthermore we meet a number of bank robbers and gipsies, and learn something about gipsy ethics and the psychological interplay between brothers with a touch of thousand and one nights.

Do I have to add that I enjoyed the book thoroughly?

onsdag den 14. januar 2009

Mens vi venter...

I øjeblikket læser jeg igen norsk krimi (Jo Nesbø, Sorgenfri). Det er ikke af princip, at jeg er begyndt med en hel række norske, selv om nordmændene skriver godt, men jeg forærede min mand de to Nesbø-krimier i julegave, fordi jeg ikke havde læst dem endnu (og selvfølgelig fordi han også kan lide Nesbø!).

Desuden venter jeg på postbudet!
- jeg bestilte fire brugte krimier fra abebooks for en uge siden.
Der skulle gerne være to af Ruth Rendell; "Harm Done", og "Not in the Flesh", sammen med Stephen Booth, som jeg for alvor fik øje på for nylig, "Black Dog"(Sort lune) og "Blind to the Bones" (endnu ikke oversat til dansk).

While we are waiting ...

Accidentally I am reading Norwegian crime fiction again (Jo Nesbo, Nemesis). I gave my husband two of Nesbo´s books for Christmas because I had not read them yet - and of course because he also likes Nesbo.

Apart from reading, I am waiting for the postman!
- I ordered four used crime novels from abebooks a week ago.
In the parcel should be two by Ruth Rendell, "Harm Done" and "Not in the Flesh" plus two by Stephen Booth, "Black Dog" and "Blind to the Bones". Stephen Booth is a new acquaintance of mine.

tirsdag den 13. januar 2009

Anne Holt, Det som aldrig sker (Gyldendal 2005).

- oversat fra norsk (Det som aldri skjer 2004) -
Første anmeldelse til "2009 Suspense and Thriller Reading Challenge": serial killer thriller.

Jeg må hellere straks advare mine blog-gæster om, at denne bog indeholder en kraftig advarsel mod at blogge - morderen har sandsynligvis fulgt sine ofre på deres meget åbenhjertige blogs, kortlagt deres vaner og derfor nemt kunnet myrde dem i dyb diskretion. "NN førte en weblog, en af de der ufatteligt selvoptagne opfindelser hvor indehaveren tydeligvis mener at være uhyre interessant for verden."

I andet bind om kriminalassistent Yngvar Stubø og psykolog Inger Johanne Vik er de to blevet gift, og har lige fået et fælles barn. Inger Johanne er naturligvis på orlov, men når Yngvar tager spændende arbejde med hjem, kan hun ikke dy sig for at læse med over skulderen. Så denne gang skal hun absolut ikke overtales til at hjælpe politiet. Inger Johanne har sine grunde til at være ængstelig og overbeskyttende mor, ikke desto mindre er hun jævnligt et lidt trættende bekendtskab, hvor imod Yngvar Stubø er lige så tiltalende som i første bind.

Et meget brutalt celebrity-mord ryster fredelige Norge, og da endnu en kendt kvinde bliver myrdet et par uger senere, begynder Yngvar og hans team at sammenligne de to forbrydelser. Kan der virkelig være tale om en masse-/seriemorder i Skandinavien?

Læseren ved fra første side, at den kvindelige morder har prøvet det her før: "Hun vidste ikke længere, hvor mange hun havde taget livet af. Det spillede heller ingen rolle. Kvalitet var vigtigere end kvantitet i de fleste fag. Også i hendes, selv om nydelsen ved en original drejning med årene havde mistet noget af sin glans."
Så læseren er altså bedre informeret end politiet. Ikke desto mindre viser det sig snart, at der er rigtig meget, læseren ikke ved, men meget gerne ville vide. De første tre hundrede sider var rigtig spændende, og når man så pludselig vender bladet og opdager Anne Holts originale drejning! Fantastisk vellykket bedrag! Jeg vil ikke røbe mere, men undrer mig i mit stille sind: i hvor høj grad handler denne bog om forfatteren selv? ;)

Konklusion: endnu bedre kriminalarbejde & personskildringer end i etteren. Alligevel er den noget dystre slutning ikke helt tilfredsstillende, men mon ikke det hænger sammen med, at vi snart kan forvente en treer?

Anne Holt, The Final Murder (US: What Never Happens)
(First review for my 2009 Suspense and Thriller Challenge: serial killer thriller)

I´d better warn my blog guests that this book contains a strong warning against blogging ;)
- it seems that the murderer has been stalking some victims via their very outspoken blogs, mapping their habits and thus been able to murder them discretely.
"So-and-so had a weblog, one of those incredibly self-centred inventions, and the writer obviously feels incredibly interesting" (My own, rather free translation)

In this second volume about police inspector Adam Stubo and psychologist Johanne Vik the couple are married and have just had a child. Johanne is on maternity leave, of course, but when Adam brings an interesting case back home, she cannot help reading his notes. Johanne has her reasons to be a cautious and quite protective mother; nevertheless she can be a bit irritating while Adam Stubo is a very pleasant acquaintance.

A brutal celebrity murder shakes up peaceful Norway and when another famous women is killed a few weeks later, Adam and his team take a closer look at the two cases. Is it really possible that a mass- or serial killer is ravaging Scandinavia?

The reader knows from the very first page that the female murderer has tried this before, "She no longer knew how many people she had killed. Neither did it matter. Quality was more important than quantity in most professions. Also in hers, even though the pleasure of an original turn had lost part of its attraction." (My translation)
So the reader is better informed than the police. Yet it soon dawned upon me that there was quite a lot I did not know. And after three hundred thrilling pages I turned another, - and found Anne Holt´s original turn. Deception at its best, and I cannot help wondering to which extent this book is about herself? ;)

All in all, a crime story of fine quality with a delightfully deceptive plot even though the quite sinister ending leads the reader to expect a sequel. And I would not mind Johanne Vik being jazzed up a bit.

lørdag den 10. januar 2009

Anne Holt, Det der er mit (2001) (Punishment)

Ved en pinlig fejltagelse er jeg kommet til at købe denne bog på svensk. Vældig billigt, men det er nu ikke den helt rigtige måde at læse en norsk krimi på.

Anne Holt er allerede velkendt blandt skandinaviske krimielskere for en håndfuld bøger om seje, egenrådige Hanne Wilhelmsen, som er sendt på ferie i denne bog.

Citatet "Man gjorde et barn fortræd" kunne passende bruges til at angive temaet for denne krimi. Ni-årige Emilie forsvinder, og nogle få dage efter forsvinder endnu et barn. Kriminalassistent Yngvar Stubø bliver sat på sagen, og mens Norge bryder ud i panik, kontakter han psykologen Inger Johanne Vik, som har en vis erfaring med profiling.

Yngvar Stubø er ganske usædvanlig i rollen som midaldrende, mandlig krimihovedperson. Han er ikke gnaven og indesluttet, men et meget tiltalende familiemenneske. Og nej, han ser ikke engang ud til at have alkoholproblemer.

Inger Johanne Vik derimod er mere indadvendt og forsigtig, et menneske med en dyster forhistorie. Måske er hun næsten for nærtagende til at være psykolog? En profiler, som vægrer sig ved at profilere? Men Inger Johanne vil hellere tage sig af sin datter, Kristiane, et nyt og specielt bekendtskab, og begrave sig i sit forskningsprojekt, som involverer mordet på en lille pige helt tilbage i halvtredserne. Og det kræver mildt sagt alle Yngvars talenter at lokke hende ind i sagen.

Krimien tangerer femikrimi, selv om den ene hovedperson er en mand, idet private anliggender og det spirende forhold mellem de to fylder en del i historien. Men det skal understreges, at Anne Holt aldrig taber målet af syne: at skildre to spændende og vel-tilrettelagte krimiplots.

Et lille minuspoint fordi hun snyder en smule på vægten mod slutningen i form af et alt for påfaldende sammentræf (ikke flere afsløringer her), men alt i alt er denne krimi mindst lige så spændende som de udmærkede Hanne Wilhelmsen-bøger.

Anne Holt, Punishment (2006) (US: What is Mine)
Norwegian Anne Holt is already famous in Scandinavia for a handful of crime novels featuring chief inspector Hanne Wilhelmsen.

In this story we meet a new detective couple. Adam Stubo, police inspector (aka detective inspector & police commissioner), and Johanne Vik, a psychologist. At the beginning nine-year-old Emilie disappears, and so does a little boy a few days later. While Norway panicks, crying paedophile, Stubo contacts Johanne Vik who has some experience in profiling.

Stubo is a rather unusual middle-aged, male detective as he is neither grumpy nor introvert. In fact, he is a pleasant person. And no, he does not even seem to have any alcohol problems.

Johanne Vik on the other hand is a cautious person with a sinister history lurking in the background. Perhaps she is almost too sensitive to be a psychologist? A profiler who declines to profile? Johanne prefers taking care of her handicapped daughter, Kristiane, and bury herself in her research project, involving a fifty-year-old murder of a little girl. So Adam Stubo must use all his talents to engage her in the case.

As is characteristic for many female crime fiction writers, the private lives and growing relationship between Stubo and Vik take some space, but Anne Holt never forgets her main goal: depicting two exciting and well wrought crime plots.

One small minus for using a quite remarkable coincidence near the ending, but all in all this novel is just as fascinating as her great Hanne Wilhelmsen series.

En udfordring til mig selv - Suspense and Thriller Reading Challenge

Jeg har besluttet mig for at melde mig til en af de talrige læse-udfordringer, der kan findes rundt om på engelske bogblogs. Denne udfordring er ret oplagt for mig; opgaven går ud på at læse tolv forskellige undergenrer af thrillers i løbet af 2009. For deltagere, som ikke sådan uden videre kan komme på mere end to-tre undergenrer, har J.Kay venligst lagt en lang liste med ikke mindre end 38 forskellige.

Challenging myself
I have decided to try the following reading challenge, found at J. Kay´s book blog: 2009 Suspense and Thriller Reading Challenge

The main rule is: read twelve different sub-genres of thrillers in 2009. I think I can do that - but let´s see. Afterwards the participants are supposed to post all their reviews in the same folders as inspiration.

My progress:
1) Anne Holt, What Never Happens/Det som aldrig sker - serial killer thriller
2) Sue Grafton, A is for Alibi/A for alibi - private detective mystery
3)Kerstin Ekman, Blackwater/Hændelser ved vand - psychological thriller.
4) Ingrid Hedström, The Schoolmistress of Villette/Lærerinden fra Villette - legal thriller.
5) Inger Frimansson, The Shadow in the Water/Skyggen i vandet - inverted mystery.
6) Ann Cleeves, The Crow Trap - eco thriller.
7) Mark Billingham, The Burning Girl/Den brændende pige - hard-boiled mystery.
8) Kjell Ole Dahl, The Fourth Man/Den fjerde røver - art crime/literary thriller.
9) Martin Edwards, The Coffin Trail - police procedural thriller.
10) Donna Moore, Go to Helena Handbasket - comic thriller.
11) Tana French, In the Woods/Skoven - murder mystery.
12) Charles Dickens, Our Mutual Friend/Vor Fælles Ven - historical thriller.

fredag den 9. januar 2009

Krimi for begyndere (en udfordring)

For nogle af os er det bare en sund og naturlig trang at læse krimier. Visse andre læsere skal lirkes eller lokkes indenfor i krimiverdenen. (Så er hensigten med denne mini-artikel i hvert fald meldt klart ud).

Nogle mennesker læser ikke krimier, fordi det ikke er ´rigtig´ litteratur. (Indrømmet, hvis man sluger så mange som jeg gør, ryger der en del chicklit-krimi og ugebladslitteratur indenbords.) Men hvis du hører til denne gruppe, så er her en lille udfordring: læs mindst tre af følgende bøger fra krimi/thriller-hylden (præsenteret i vilkårlig rækkefølge)

Barbara Vine, Skorstensfejerens dreng.
Kerstin Ekman, Hændelser ved vand
Arne Dahl, Misterioso (1. del af serie på 10)
P.D. James, Døde nattergale
Elsebeth Egholm, Skjulte fejl og mangler (1. Dicte-roman)
Stieg Larsson, Mænd der hader kvinder (1. del af trilogi)
Minette Walters, En velbevaret hemmelighed
Kim Småge, Sub Rosa
Colin Dexter, Sidste bus til Woodstock.
Andrew Taylor, De dødes måned.
Wilkie Collins, Kvinden i hvidt (oversat til dansk efter 148 år!)
Leif Davidsen, Limes billede.
Susanne Staun, Som arvesynden (1. Fanny Fiske-roman)
Peter Høgh, Frøken Smillas fornemmelse for sne.
Ruth Rendell, Simisola

Og bagefter forventer jeg selvfølgelig at få en tilbagemelding ;)

Crime Fiction for Beginners (a challenge)
To some of us reading crime fiction is just a sound and natural urge. Some readers have to be lured into the world of crime, however. So this is what I shall try to do.

Some people claim that crime fiction is not serious literature. Granted, if you swallow enough of them you will get your share of light calories. But if you belong to this group, I have a challenge for you: try at least three of these books from the thriller/crime fiction shelf.

Barbara Vine, The Chimney Sweeper´s Boy
Kerstin Ekman, Blackwater
P.D. James, Shroud for a Nightingale
Stieg Larsson, The Girl with the Dragon Tattoo
Minette Walters, The Ice House
Colin Dexter, Last bus to Woodstock.
Andrew Taylor, An air that kills (or try “Fallen Angel”, his Roth-trilogy).
Wilkie Collins, The Woman in White
Leif Davidsen, Lime´s Photograph
Ruth Rendell, Simisola

And of course I expect you to post a comment when you have tried one.

torsdag den 8. januar 2009

Jo Nesbø, Flagermusmanden (Modtryk 1997/2008)


Eftersom jeg allerede har kontakt med flere læsere, er det vist på tide at vise mine reelle hensigter med en boganmeldelse! (Lidt snyd, den er hugget fra min gamle blog, men det er jo svært at få tid til at læse en ærlig bog, når man blogger så meget).

- denne bog er oversat fra norsk, Flaggermusmannen -
Mange danske læsere kender helt sikkert Jo Nesbø og hans hovedperson, Harry Hole indgående, men Nesbøs første roman er vist ikke så udbredt som de senere bogklubudgaver.

Harry Hole rejser til Australien for at hjælpe med at opklare mordet på en norsk kvinde (eller fordi hans overordnede gerne vil have ham lidt af vejen?), men snart tyder det på, at politiet står overfor en seriemorder, som udvælger sig unge, blonde kvinder.
Ud over krimihandlingen lægger Nesbø en række legender og historier samt anden information om det australske samfund ind i bogen (somme tider lidt docerende), sammen med historien om, hvordan Harry er blevet den han er.

Og bare rolig, allerede i debutbogen er ́alt ved det gamlé. Harry er den velkendte, stærkt engagerede politimand, som kæmper med sin egen samvittighed, sin til tider flyvske intuition og sin trang til alkohol, denne gang i tæt parløb med sin nye, australske kollega, aborigineren Andrew Kensington.

Bogen er ikke helt på højde med Nesbøs senere kvalitetskrimier, men absolut en debut af høj kvalitet.

Jo Nesbø, The Bat Man (1997)
Several crime fiction lovers know Norwegian author Jo Nesbø and his main character, Harry Hole already, but his debut may not be as widely-read as his later books.

Harry Hole travels to Australia to assist the police in the murder of a Norwegian woman (or perhaps his superiors want him out of the way?). Soon it seems that the police are faced with a serial killer, however, a man who chooses young, very blonde women.
Nesbø also includes a number of Aboriginal legends and some Australian history together with Harry´s life story.

And already in this début we meet the ´good old´ Harry Hole, the engaged policeman who battles with his own conscience, his wild intuition and his craving for alcohol - this time in close cooperation with his new partner, the Aboriginal Andrew Kensington.

Not quite as good as Nesbø´s later books, but certainly a fine début.

onsdag den 7. januar 2009

Mål for min blog (goals for my blog)

Jeg har meldt mig til et interessant, engelsk "blog improvement project". Se indlægget på bloggen "Sophisticated Dorkiness". Som første led i projektet følger her nogle erklærede mål for min blog i år 2009. (Det burde ikke være så svært at forbedre noget, man har leget med i en måned, vel?)

Mål for min blog (ret til ændringer forbeholdes)
1) lave en introduktion, som forklarer, at denne blog er en krimiblog, og derfor vil mit personlige liv, job og andre interesser fylde meget lidt (altså ikke en femikrimiblog ;))
- min tolerancetærskel er til gengæld temmelig høj, når det gælder krimier. Jeg sluger det meste, hvis bare plottet tegner til at være nogenlunde tilfredsstillende. Men jeg kalder det ikke nødvendigvis god litteratur.

2) skrive bedre indlæg (pudse sprog og indhold af) - overveje om det kunne være godt at indlægge spørgsmål til eftertanke, diskussion mm.

3) skrive mindst 2-3 gange om ugen, den ene gang bør være en hel boganmeldelse (ikke nødvendigvis lang - især ikke for halvdårlige krimier)

4) skrive generelle indlæg, miniartikler om krimitrends, forfattere, hovedpersoner mm (og måske direkte invitere andre bloggere indenfor til at kommentere?)

5) skrive på, hvilke krimier jeg læser/låner fra bibliotek, køber mm

6) opsøge og kommentere andre krimifanś blogs.

7) afprøve mulighederne på Blogger (men for mig skal layout først og fremmest være overskueligt, så forvent ikke fancy neon-farver og blinkende juletræskæder her).

Goals for my new blog.
1) write an introduction which explains that this blog deals with crime fiction so my private life, other hobbies & career will not be in focus here.

2) write better posts (pay more attention to language & content) - consider adding discussion questions in some reviews

3) write 2-3 times a week including at least one full book review (not necessarily long)

4) write general mini-articles on crime fiction trends, authors, main characters etc and perhaps invite specific bloggers inside to comment on them

5) write lists of the books I have borrowed from the library, bought second-hand etc

6) visit and comment on blogs by other crime fiction fans

7) experiment with my new Blogger-blog (but do not expect fancy lay-out)

DJs krimiblog - velkomst.

Efter at have blogget om krimier i en måned, har jeg fået blod på tanden, og også en hel del besøgende, men meget få kommentarer. Jeg har derfor besluttet at afprøve, om det går bedre her på ´Blogger´, hvor alle kan efterlade en kommentar. Kig evt indenfor på mit startforsøg: http://my.opera.com/dortejakobsen/blog/

Til enhver besøgende: velkommen indenfor. Navnet på min blog siger nok det meste. Her handler det om min hobby, kriminalromaner, og ikke alle mulige andre sider af mit private eller arbejdsmæssige liv.
Læg meget gerne en kommentar, eller bare en lille hilsen i forbifarten. (Jeg er meget nysgerrig - vil altid gerne vide, hvem min gæst nu lige var :))

Venlig hilsen Dorte - krimifreak i seriøs grad.

Welcome to my new crime fiction blog.
I have tried out another web facility - had many visitors but few comments - so now I am going to try out ´Blogger´. My aim is to meet new people who are interested in crime fiction (reading, reviwing, discussing, disagreeing, finding new authors .... you name it.)

Look out for reviews of crime fiction, comments & short articles about crime-related topics, and please leave a comment, or just say hi so I know who you are.
Dorte - crime fiction freak.