mandag den 31. august 2009

Inger Frimansson, Godnat, min elskede (2006)


Svensk thrillerdebut (1999). I februar læste jeg fortsættelsen til denne bog, og det var afgjort en dårlig idé. Frimanssons to første bør absolut læses i rigtig rækkefølge.

Min mand lagde mærke til titlen og mente, den burde hentyde til noget positivt. ”Men når det er dig, der læser den, får jeg sådan en truende fornemmelse.”

Allerede fra første side får man en fornemmelse af, at hovedpersonen Justine Dalvik er omgivet af død og mystik, men uden rigtigt at vide, hvilken rolle hun selv spiller i alle begivenhederne. Vi får den ene brik efter den anden af Justines barndom med den franske mor, som døde alt for tidligt, en far som ikke har meget forstand på en lille piges behov, og så er der Flora, den unge stedmor. Flora finder hurtigt sine egne metoder til at håndtere hvad hun opfatter som et trodsigt og genstridigt barn.

Justine overlever og vokser op, men får aldrig nogen tilknytning til arbejdsmarkedet. Hun er ensom og indesluttet, og har svært ved for alvor at knytte sig til andre. Den mest stabile figur i hendes liv er hendes kæledyr, den halvvilde, sorte fugl, som hun ikke kan lukke ud, fordi de andre fugle ville hakke den ihjel.

Romanen springer i tid og bliver fortalt fra flere synsvinkler, for eksempel scener med mobning i skolegården, hvad der er med til at give et bredere perspektiv. Personerne i bogen er ikke sort-hvide, men i bund og grund er de fleste af dem skræmmende onde.

Så mit indtryk er en spændende og velskrevet thriller, men også en grum og dyster bog uden meget tiltro til venlighed og kærlighed mellem forældre, børn og skolekammerater. En bog, som udforsker konsekvenserne af mangel på kærlighed og forståelse.

Vil jeg læse mere Frimansson? Ja bestemt. Hendes tredje bog står klar på hylden, men jeg skal lige nyde noget lysere og lettere inden.

Inger Frimansson, Good Night, My Darling (2007)
Swedish thriller debut from 1999. In February I read the sequel of this book which was certainly a bad idea. Frimansson´s two first novels should be read in the proper order!

My husband noticed this title and remarked that this should be a positive story. “But seeing that you are reading it I get such a sinister feeling.”

Already from the first page one gets the impression that the main character, Justine Dalvik, is surrounded by death and mystery, but without quite knowing which role she plays in the events. We get one jigsaw piece after the other of Justine´s childhood with the French mother who died far too early, a father who is less than an expert on the needs of a little girl, and then there is Flora, her stepmother. Flora soon finds her own ways to handle what she thinks is a naughty and spiteful child.

Justine survives and grows up eventually, but she never gets an education or a job. She is lonely and reserved, and not good at becoming attached to anyone else. The most stable figure in her life is her pet, the half-wild, black bird whom she cannot let out, because the other birds would peck it to death.

The novel moves back and forth in time and is seen from several points of view, for example scenes with bullying in the school yard which gives the reader a broader perspective. None of the characters in the novel is black or white, most of them are horribly evil, however.

So my judgment is an exciting and well-written thriller, but also a cruel and sinister book without much faith in kindness and love among parents, children and school mates. A book which examines some of the possible consequences of a lack of love and understanding.

Am I going to read more Frimansson? Oh yes. Her third is on my shelf, but I need something lighter before I approach her gloomy world again.

4 kommentarer:

Bernadette sagde ...

I like your husband's comment...but at least you are only reading about sinister things and not actually being sinister in real life :). Book sounds good though

Dorte H sagde ...

Bernadette; are you sure I am not sinister in real life? (I wonder what my students would say to that). My husband was spot on, though, as the book is absolutely sinister.

Unknown sagde ...

Thanks for letting us know that these should be read in order. Often it's not a problem, but it always help keep track of things!

Dorte H sagde ...

Elizabeth, for these two it is certainly very important.