søndag den 7. juni 2009

Plot, plot, plot ...


[Husk min bogkonkurrence, som udløber i dag ved midnat]
Måske undrer du dig over, at jeg får skrevet så få anmeldelser for tiden. Jo men det er fordi jeg har læst i den samme bog i fem dage nu. Kedelig bog, tænker du så. Nej da, en fantastisk og virkeligt spændende krimi. Jeg har bare brugt for få timer på at læse denne uge.

Hvad jeg så har lavet?
Hm, blogget og kommenteret. Ikke så meget som visse uger, men alligevel…
Skrevet ugens skriveøvelse og oversat den.
Udvalgt og redigeret nogle brilliante eksamenstekster til mine elever.

Og plottet og intrigeret!
- torsdag var der en af de andre deltagere i forfatterskolen som mailede til mig. Hun ville høre, om jeg kunne tænke mig at gå ind i et krimiprojekt sammen med hende og endnu et medlem af vores krimigruppe. Torsdag eftermiddag sagde jeg nej tak (jeg er alt for stolt og stædig til at lytte til andre. Fuldstændigt ufleksibel. I kender garanteret typen). Fredag eftermiddag sagde jeg måske. Lørdag morgen vågnede jeg op, med en hjerne som snurrede, blippede og vibrerede: noget var på vej. Så lørdag eftermiddag sendte jeg et foreløbigt udkast til mine krimi-medsøstre. Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Louise Pennys forunderlige rejse gennem (øh.. kig hellere selv på en globus).
Som mine mest trofaste læsere vil vide, vandt jeg fire bøger i diverse konkurrencer i begyndelsen af april. De tre bøger er ankommet for længst, men Louise Pennys canadiske krimi, som har mellemlandet hos Kerrie i Australien, har været undervejs til Region Nordjylland i umindelige tider. Jeg var virkelig ved at blive bekymret for den bog.

Så nu er jeg glad for at kunne forsikre jer, den er nået i sikker havn! Bogen er her, i en laset kuvert og med et hjørne, som har forsøgt at bryde ud. I det store og hele er den i god stand, og når den har haft tid til at restituere – klemt inde mellem nogle indbundne bøger på hylden – er jeg sikker på, den vil være lige så flad, som da trykpressen spyttede den ud.

Plotting & Scheeming
Maybe you are wondering why I write so few reviews right now. Well, that is because I have been reading the same book for five days now. Boring book, you think. Oh no, a brilliant and entertaining novel. I have just spent very few hours on reading this week.

What have I been doing instead?
Well, blogging & commenting. Not as much as in some weeks but …
Writing this week´s writing exercise and translating it.
Selecting and editing some brilliant exam texts for my students.

And PLOTTING AND SCHEEMING.
Thursday one of the other writing course participants mailed me. She wanted to know if I would be interested in writing a crime novel together with her and another member of our crime group. Thursday afternoon I said no (I am far too stubborn and proud to listen to anyone else. Totally inflexible. I am sure you all know the type). Friday afternoon I said perhaps. Saturday morning I woke up, feeling my brain spinning, blipping and wheezing: something was on its way. So Saturday afternoon I sent a preliminary plot to my partners in crime. So much for principles…

The Long and Dangerous Odyssey of a Poor Little Book.
As my faithful readers will know, I won four books in various competitions in early April. The three books arrived long time ago, but Louise Penny´s Canadian novel, The Cruellest Month, has been on its way from Australia for ever and ever. I was getting really worried about the poor book, I can tell you.

So now I am so happy to assure you it has reached a safe haven! The book has turned up like a bad penny, in a tattered jiffy-bag, with one corner trying to escape. On the whole, it has arrived in good shape and when it has had time to recover – tucked in between some hardbacks on the shelf – I am sure it will be as flat as it came from the printing press.

[Kerrie: just kidding - the book will be perfect! - and thank you for the beautiful bookmarks]

5 kommentarer:

Belle Wong sagde ...

I am looking forward to hearing more about your collaborative writing project - it sounds like such fun. And you are going to enjoy The Cruellest Month - it's lovely.

Kerrie sagde ...

Sounds like it has had a rather battered journey Dorte. Glad it arrived though. Don't know what Australia Post does with parcels when they go surface mail - they take an extraordinarily long time to get delivered, and it seems they have hazardous journeys.

Dorte H sagde ...

Belle, I really think the project is a good way for me to force myself to write. I am much better at living up to other people´s expectations than kick-starting myself.

Kerrie, the book has certainly been on a long and perilous journey, but it is none the worse for that.

Heather sagde ...

I haven't read this one yet, but have read the first in the series "Still life" and loved it. I have a copy of "Dead Cold" waiting for me. I'll be looking forward to your comments.

Dorte H sagde ...

Heather; good to hear from you.
I have never read Louise Penny, but saw Kerrie´s competition as a great opportunity, and I expect it will be a good reading experience.