lørdag den 30. maj 2009

Andrea Camilleri, Madpakketyven (2006)


Oversat fra italiensk (1996), tredje bog i serien om den sicilianske kommissær Montalbano.

En tuneser bliver skudt ombord på en fiskerbåd, og morgentvære Montalbano bliver trukket ud af sin varme seng. Kort efter bliver den 63-årige hr Lapecora fundet myrdet i en elevator, og Montalbano får møvet sig ind på denne sag, som efter hans mening er mere interessant. Offeret, den overlegne Lapecora, fordeler sin tid nogenlunde ligeligt mellem fjernsynet og ´kontoret´, som nærmest er en omskrivning for elskerinden, og naboerne i lejlighederne omkring Lapecoras er tilsyneladende mere interesserede i deres omdømme og deres hvidvin, end i at få sagen opklaret.

Montalbano kan godt være temperamentsfuld og speciel, men viser også stor forståelse for menneskelige svagheder. Da han kommer på sporet af den meget unge madpakketyv, som har givet anledning til titlen, sørger han for at tage sin kæreste med, så hun kan trøste den lille dreng. De finder barnet, og det viser sig, at han sidder inde med nøglen til mordene, som naturligvis er forbundne.

Oversættelsen fungerer nogenlunde, men der er for mange tilfælde af kluntet ordstilling: ”Undskyld, men jeg genkendte ikke lige straks Deres stemme.” – ”Er også Augello taget ned til havnen?”

Andrea Camilleri, The Snack Thief (2003)

Translated from Italian (1996), the third book in the series about the Sicilian Inspector Montalbano.

A crewman is shot on a fishing boat, and a rather grumpy Montalbano is dragged out of his warm bed. Soon after an elderly man is found murdered in a lift, and Montalbano worms his way into this case which in his opinion is the more interesting. The victim, haughty Lapecora, divides his time between his television and his office, a euphemism for his mistress.

Montalbano may be temperamental and special, but shows great compassion for human weaknesses. When he is on the track of the very young snack thief of the title, he brings his dear girlfriend Livia along so she can comfort the little boy. They find the child who possesses the key to the murders which are of course connected

A pleasant meeting with a likeable, food-loving detective who does not rest until the case is solved to his own satisfaction.

2 kommentarer:

Belle Wong sagde ...

You find such interesting books. I have always liked food-loving detectives - I should start making a list (mind you, I can only think of one other one right now, Nero Wolfe.)

Dorte H sagde ...

Ms Bookish; what about a list of Italian food-loving detectives? I have another one ready for you in a few days ;D
Otherwise I think it is easier to make a long list of whisky-loving detectives.