onsdag den 27. april 2011

Arne Magnussen, Den vidtudraabte besættelse i Thisted (1699/1891)


[This is a Danish account of the last witch trial in Denmark. The witches and their ´victims´ lived in my region, Thy, which aroused my curiosity. Unfortunately this interesting book has not been translated. I read the free e-book for the Vintage Mystery Reading Challenge # 6]

Denne forholdsvis korte bog handler om en hekseproces i Thisted, ifølge indledningen den tids kriminallitteratur, men også "et Billede af Livet i en afsidesliggende, dansk Provinsby i Slutningen af Kristian den femtes Regeringstid..."

Det hele begyndte da "en Bondepige i Jylland udi Vendsyssel i Aalborg Stift ved navn Maren Spillemands" som trettenårig blev syg med epilepsi-lignende symptomer. Familien henvendte sig til flere forsellige præster i området, men de var ikke meget for at afgøre, om det drejede sig om fysisk sygdom eller en besættelse. Derfor henvender familien sig til den ansete præst i Thisted, Magister Oluf Bjørn.

Magisteren når frem til, at pigen er blevet forhekset af "en gammel Bondekone der i Nærværelsen ved Navn Anne Kristens Datter i Skinderup, som deromkring holdtes for at være en Troldkone", og nidkært begynder han at søge efter andre personer, som kunne være besatte.

"Imidlertid haver man intet synderligt fornummet til hendes Syge førend siden i Januario 1696, da Mag. Oluf erklærede hende offentlig for alle, at hun af Djævelen legemlig var besat." 

Og herefter går det løs; magister Olufs studenter kaster sig ind i jagten på hekse og onde ånder, og de finder snart en ånd, som erklærer, at "hvis Amtmanden ikke vilde lade dennem brænde, vilde de fare baade i hannem og alle hans børn."

Gamle Anne Kristensdatter bliver ført til Thisted, og sagen kommer biskoppen for øre. Jens Bircherods dagbogsnotater udgør en del af bogen, og mens han understreger, at kvinderne skal for en læge, er Mag. Oluf ivrig "for at faa en skarp Inkvisition sat i Værk efter Troldkoner..." Men underligt nok glemmer han alt om lægeundersøgelsen. 

Jeg skal ikke røbe mere om den interessante og letlæste beretning om sagen, som til sidst kommer for kongens højesteret, bare fremhæve, at en lang række mennesker, inklusive lokale præster, forsøgte at tale Magister Oluf imod. En æra af retsløshed og forfølgelse af kvinder, som skiller sig ud, er ved at være slut.
.

6 kommentarer:

Beth F sagde ...

What a tease. Too bad there isn't an English translation or too bad I don't know Danish.

Anonym sagde ...

Dorte - Thanks for sharing this. It sounds like a very interesting look at that time, and if it took place in your own region, that must give it all the more interest for you. Maybe I'll try to find it so I can practice my Danish reading...

Dorte H sagde ...

Beth: I read Arthur Miller´s The Crucible several years ago, and I found it very interesting to see the similarities between this work of fiction and the real account.

Margot: good idea. Though it is an old account, the language did not strike me as difficult in any way, and there are many notes.

Bev Hankins sagde ...

Dorte: I think you have earned a special mention with the earliest entry in the Vintage Mystery Challenge! It is a shame that it's not available in translation.

I will get you updated on the progress page asap (for whatever weird reason I can't do updates on my laptop, it messes with the formatting). But, having completed your challenge level, feel free to email me at phryne1969 AT gmail DOT com and I'll get the prize list to you so you can select a book.

Dorte H sagde ...

Thank you, Bev. The funny thing is that reading it was a piece of cake, and the intro says it was only typos that were corrected in 1891. I would have assumed Danish from that time was a bit harder to read.

Bev Hankins sagde ...

Makes me wish I could read Danish....(not that I don't have enough things on my TBR list as it is).